Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος www.palinodiae.com ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα, διάθεση και χρήση στους Ε. Α. και Κ. Ι.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.palinodiae.com από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας.

Έκαστος των επισκεπτών /χρηστών δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και των δι’ αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδέχεται το περιεχόμενο αυτών διαφορετικά οφείλει να απέχει από τη χρήση ιστοσελίδας και παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ – ΜΕΛΗ

Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν, να κάνουν χρήση του δικτυακού μας τόπου, ήτοι να γίνουν «μέλη» αυτού, υποχρεούνται, να υποβάλλουν αίτηση για πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Στην αίτηση αυτή, πρέπει να περιέχονται τα αληθή στοιχεία και πληροφορίες, που θα ζητώνται, και σε περίπτωση αλλαγής τους το «μέλος» έχει υποχρέωση να διορθώνει αυτά. Το κάθε «μέλος» φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση ψευδών στοιχείων.

Το «μέλος» με την  υποβολή της αίτησης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα του γενικούς όρους χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Με την υποβολή της αίτησης, το «μέλος» θα παραλαμβάνει την επιβεβαίωση του προσωπικού του κωδικού (password) πρόσβασης, και το όνομα χρήσης (username) που αυτός θα έχει επιλέξει.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το «μέλος» του δικτυακού μας τόπου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις πράξεις, παραλήψεις, ενέργειες, περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες κλπ. που θα προέρχονται από τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήσης που έχει επιλέξει, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο έναντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής, και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε ανάρτηση δημοσίευση ή γνωστοποίηση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε μας ή σε τρίτους. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιπουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνο για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά το «μέλος».

Οιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ως και των κειμένων διατάξεων του νόμου από το «μέλος», η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε οιασδήποτε μορφής εμπλοκή του δικτυακού μας τόπου σε οιασδήποτε μορφής δικαστική διαμάχη (αστική, ποινική, διοικητική), συνεπάγεται την υποχρέωση του μέλους παρέμβασης στην ως άνω διαδικασία ως και αποζημίωσης του δικτυακού μας τόπου σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ένεκα της ως άνω συμπεριφοράς του μέλους.

Δικαιούμαστε να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικό παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Το «μέλος» αποδέχεται και παραχωρεί προς το δικτυακό μας τόπο το δικαίωμα συλλογής ή /και επεξεργασίας των ως άνω στοιχείων του καθώς και το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες. Σε περίπτωση διαπίστωσης καταχώρησης ψευδών ή παραπλανητικών ή στοιχείων που δεν ανήκουν στο χρήστη, ο δικτυακός μας τόπος έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το προφίλ του χρήστη και να απαγορεύσει την πρόσβαση αυτού στις υπηρεσίες μας.

Τα μέλη συμφωνούν να ΜΗΝ κάνουν χρήση αναρτήσεων με απειλητικό περιεχόμενο, αναρτήσεων χωρίς να έχουν το δικαίωμα να τις διαθέσουν, υλικό που δεν κατέχουν την πνευματική ιδιοκτησία ή την άδεια αναδημοσίευσης από τους ιδιοκτήτες του, αναρτήσεις που έχουν περιεχόμενο προώθηση υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων, αναρτήσεων που προκαλούν παρενόχληση ιδιωτικής ζωής χρηστών ή συντακτών.

Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύει.

Εάν κάποιο «μέλος» επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε κείμενο, εικόνα, περιεχόμενο, ήχος, αρχείο, σχέδιο κλπ που αναρτάται στην ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στους δικαιούχους συντάκτες εκτός αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Ο δικαιούχος διατηρεί τα πνευματικά του δικαιώματα σε αντίγραφα, στο μέλλον, σε οποιαδήποτε μορφή.

Απαγορεύεται η παράφραση ή αναδημοσίευση ή η μερική αναδημοσίευση. Επιτρέπεται μόνο και εφόσον τηρείται η μνεία στον συγγραφέα ΚΑΙ ο σύνδεσμος της σελίδας ως πηγή.

ΕΥΘΥΝΗ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Ο δικτυακός μας τόπος, δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης «μέλος» των σελίδων και των υπηρεσιών του, από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα, και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.

2) Ο δικτυακός μας τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης μπορεί να προβεί σε ρύθμιση του χρησιμοποιούμενο από αυτόν διακομιστή ούτως ώστε να αποδέχεται ή όχι την χρήση των cookies λαμβάνοντα υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν επηρεάζει την λήψη δεδομένων από το δικτυακό μας τόπο καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, για την οποία απομείωση της ποιότητας των οποίων ο δικτυακός μας τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει.

3) Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

4) Δεν φέρει ευθύνη ο δικτυακός μας τόπος εάν οι διαφημίσεις που περιέχει θίγουν ή παραπλανούν με οποιονδήποτε τρόπο τον χρήστη.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το κείμενο αυτό, σε περίπτωση που θα υπάρξει δραστηριοποίηση σε νέους τομείς, με νέους όρους, και προϋποθέσεις λειτουργίας και συνεργασίας με τους επισκέπτες – χρήστες – μέλη.

2) Οι ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να αναδιαμορφώνουν την σελίδα όπως και όσο συχνά επιθυμούν, όπως και να προσθέτουν ή να αφαιρούν στήλες, περιεχόμενα και άλλα.

3) Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, τη χρήση των σελίδων του κλπ., θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αναζήτηση

Γλώσσα Σελίδας:

  • Greek
  • English
Νικήτριες Φωτογραφίες του Διαγωνισμού #04 με θέμα «Η μοναξιά»

Νικήτριες Φωτογραφίες του Διαγωνισμού #04 με θέμα «Η μοναξιά»

  «Καμιά μοναξιά δεν είναι μικρή» | Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή ο τέταρτος Ελεύθερος Διαγωνισμός Φωτογραφίας #04 του περιοδικού Palinodiae με θέμα «Η Μοναξιά». Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και με τον τρόπο τους στήριξαν...
Italo Zetti

Italo Zetti

(1913-1978)   ΤΗΣ BEATRICE MASTRODONATO   Ανακαλύπτοντας τον Italo Zetti είναι μια ευχαρίστηση από κάθε άποψη. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς χαράκτες στον προχωρημένο 20º αιώνα. Ο Ίταλο Ζέττι...